ही वेळही निघून जाईल

कथा

एकदा एका राज्याच्या सेवेवर प्रसन्न होऊन एक तविज दिला आणि म्हणाले ,राजन , ते तुझ्या गळ्यात घाल आणि आयुष्यात अशी परिस्थिति आली तूला जेव्हा वाटेल आता सगळ काही संपले ,असे कधी संकट आले , तुला सर्वत्र निराशा दिसली , तिथे प्रकाशाचा एकही किरण नाही दिसले तर हा ताईत उघड आणि त्यात असलेला कागद वाच ,त्यापूर्वी नाही ! राजाने तो ताविज गळ्यात घातला .

एकदा राज्य आपल्या सैनिकांसह एका घनदाट जंगलात शिकार करायला गेला होता . सिंहाचा पाठलाग करताना राजा आपल्या सैनिकांपासून दुरावला आणि शत्रू राज्याच्या हद्दीत , घनदाट जंगलात घुसला आणि संध्याकाळची वेळ झाली ,तेव्हा काही शत्रू सैनिकांच्या घोड्याच्या खुरानचा आवाज राजाला आला आणि त्याने आपला घोडा पळवला , राजा समोर , शत्रू सैनिक मागे दूर पाळूनही राजाला त्या सैनिकांपासून सुटका करू शकला नाही . भूक तहानेने व्याकुळ झालेल्या राजाला घनदाट जंगलात एक गुहा दिसली त्याने लगेच घोडा त्या गुहेत स्वताला आणि घोड्याला लपवले आणि राजा श्वास रोखून बसला , शत्रूच्या घोड्यांचा आवाज जवळ जवळ येत होता क्षणातच त्याला वाटले की आता सगळ संपलं शत्रूंनी वेढलेला राजाला आपला अंत दिसत होता . तेव्हा त्याला त्या साधूने दिलेला तावीजकडे लक्ष गेलं आणि त्याने तो ताविज उघडला आणि त्यातील कागद वाचला त्या कागदावर लिहले होते की “ही वेळही निघून जाईल ” .

अचानक राजाला अंधारात प्रकाशाचा किरण दिसला , जणू पाण्यात बुसणाऱ्या माणसाला काही आधार मिळाला . त्याला अचानक त्याच्या आत्म्यात शांतता जाणवली . त्याला वाटले की खरच ही भीषण वेळ निघून जाईल मग मी कशाला काळजी करू . त्याच्या परमेश्वरावर आणि स्वतावर विश्वास ठेवून तो म्हणाला की हो ही वेळ पण निघून जाईल आणि टेक झालं , जवळ येत असलेले सैनिक हळू हळू दूर गेल्याचा आवाज आला , काही वेळाने तिथे शांतता पसरली . राजा रात्री गुहेतून बाहेर आला आणि आपल्या राज्यात परतला .

मित्रांनो ही कोणत्याही राजाची गोष्ट नाही ,ही आपल्या सर्वांची गोष्ट आहे आपण सगळेच कामाच्या ,तनावाने गुरफटून जातो की आपल्याला काहीच समजत नाही आपली भीती आपल्यावर वर्चस्व गाजवू लागते , कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने उपाय दूर दूर पर्यंत दिसत नाही ,असे वाटते की आता सर्व संपल आहे . असे झाल्यावर २ मिनिट शांतपणे बस थोडा खोल खोल श्वास घ्या , आणि तुम्ही आपल्या देवाचे स्मरण करा आणि स्वतशी मोठ्याने म्हणा की “ही वेळ देखील निघून जाईल . तुम्हाला ते लगेच ते ज्यादुसारखे वाटेल आणि त्या परिस्थितीवर मात करण्याची तुमच्यात शक्ती जाणवेल .

हा प्रभावी अनुभव खुप छान प्रयत्न होता .

बोध

आशा आहे की हे सूत्र मला माझ्या जीवनात प्रेरणा देत राहील , ते तुमच्या जीवनात ही प्रेरणादायी ठरेल .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *