ज्ञानाची दृष्टी नसेल तर यश कसं मिळेल .

एका लहानशा गावातून एक माणूस शहरात आला होता . वयोमानामुळे त्याची दृष्टी अतिशय कमजोर झाली होती. त्याला कोणीतरी सल्ला दिला , दृष्टी कमजोर झाली आहे तर तुम्ही चश्मा का लावत नाही ? समोरच्या दुकानातच वाचायला येणारे चष्मे मिळतात . तेव्हा तो माणूस दुकानात गेला . दुकानदाराने त्यांच्या डोळ्यांचा नंबर तपासण्यासाठी वेगवेगळ्या नंबरचे चष्मे त्यांना लावून पाहण्यास सांगितले . आणि समोर चार्टही दिला . प्रत्येक चश्मा लावताना , ह्या चशमयाने वाचायला येतं का ? असे तो दुकानदार त्याला विचारत होते . प्रत्येक वेळी ते वृद्ध गृहस्थ नाही म्हणून मान हलवत होते . शेवटी दुकानदाराच्या लक्षात आलं की या माणसाला बहुतेक लिहता वाचता येतं का ? त्यावर ते गृहस्थ म्हणाले नाही हो , तुमच्या दुकानातील चश्मा लावल्यावर वाचता येतं असे कुणीतरी सांगितले म्हणून तो चश्मा घ्यायला मी इथे आलो ..

तात्पर्य : ज्ञानाची दृष्टी नसेल तर यश कसं मिळेल …


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *