चतुर कावळा

कथा

फार पूर्वी, एका राज्याच्या महालाच्या बागेत एक कावळा त्याच्या बायको सोबत राहत होता. तो बागेतील सर्वात मोठ्या झाडावर राहत होता. त्याच झाडाखाली अजगराच्या छिद्र होते. अजगर तिथे राहतो हे कावळ्याला माहीत होते, तरीही तो त्या झाडावर बऱ्याच दिवसांपासून राहत होता. दोन्ही कावळे सकाळी अन्नाच्या शोधात निघायचे आणि संध्याकाळी परत यायचे.

असाच वेळ जात होता. एके दिवशी एका मादी कावळ्याने दोन अंडी घातली. दोघेही खूप खुश होते. दुसऱ्या दिवशी दोन्ही कावळे घरट्यात अंडी सोडून अन्न शोधायला गेले. संध्याकाळी जेवण घेऊन ते परतले. ते आल्यावर त्यांना घरट्यात अंडी नसल्याचे दिसले. यामुळे दोन्ही कावळे खूप दुखी झाले. काही दिवसांनी मादी कावळ्याने पुन्हा अंडी घातली. दुसऱ्या दिवशी ते नेहमीप्रमाणे अन्न शोधायला निघाले. ते गेल्यावर अजगर आले आणि त्याने सर्व अंडी पूर्वीसारखी खाल्ली. संध्याकाळी जेव्हा अन्न घेऊन परतले. परत आल्यावर तेथून अंडी गायब असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हे पाहून दोघेही खूप दुखी झाले आणि रडू लागले. पण हे नक्कीच झाडाखाली राहणाऱ्या अजगराचे काम आहे हे त्यांना आता समजले होते. कावळा खूप हुशार होता. त्याने अजगरापासून सुटका करण्याचा विचार केला.

एके दिवशी राणी तलावात आंघोळ करत होती. तिने तिचे दागिने बाहेर ठेवले होते. कावळ्याने हे पाहिले आणि त्याने राणीचा एक सोन्याचा हार आपल्या चोचिने उचलला. हे राणीच्या सैनिकांनी पाहिले आणि त्यांनी कावळ्याचा पाठलाग करायला सुरुवात केली. कावळ्याने हार घेऊन अजगराच्या बिळात टाकला. सैनिकांनी हार काढायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांना अजगर दिसला. सैनिकांनी अजगराला ठार मारून हार घेतला. अशा प्रकारे कावळ्यांची अजगरापासून सुटका झाली आणि ते सुखाने राहू लागले.

बोध :-

मित्रांनो , आपण आपल्या बुद्धिमतेच्या जोरावर मोठ्या समस्यांपासून ही मुक्त होऊ शकतो.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *